Vergoedingen

Vanaf 2014 wordt eerstelijns psychologische zorg generalistische basis ggz genoemd. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel dient u rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico.

 

Met vrijwel alle zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten en de declaratie van de consulten wordt door mij bij uw zorgverzekeraar ingediend.

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van de huisarts voor de basis ggz noodzakelijk.

 

U kunt natuurlijk ook zonder verwijzing terecht. De consulten zijn dan voor eigen rekening of worden soms afhankelijk van verzekeraar en diagnose (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Het tarief voor een consult is 85 euro.

 

U kunt een gemaakte afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Bij te laat afmelden of niet nakomen van een afspraak, ben ik genoodzaakt het consult in rekening te brengen. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.